Certificaat CO2

Duurzaam ondernemen

De CO2 -Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan complexe aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen – in de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij de uitvoering van projecten. Denk aan energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen, en het gebruik van duurzame energie.

De CO2-Prestatieladder kent 5 niveaus, opklimmend van 1 tot 5. Aan de hand van checklijsten en een auditschema kan een bedrijf zijn CO2-prestaties in kaart brengen en door een erkende certificatie instelling, laten beoordelen. De beoordeling bepaalt de plaats van het bedrijf op de Prestatieladder. Het bedrijf kan dat aantoonbaar maken met het CO2-bewust certificaat.

Zuidema Groenvoorzieningen bv. heeft een certificaat voor niveau 5