Certificaat Groenkeur Boomverzorging

Boomverzorging

Het certificaat Groenkeur Boomverzorging voorziet in alle kwalificaties waar een boomverzorger aan moet voldoen voor werken in het openbaar groen en langs rijwegen.

De Groenkeur-certificaathouder Boomverzorging werkt altijd met minimaal 50% European Tree Workers (ETW). Boomcontroles in het kader van de algemene zorgplicht (VTA-controle) worden uitgevoerd door gekwalificeerde Boom Veiligheids Controleurs (BVC).
Onderzoeken en ingewikkelde boomtechnische problemen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van gekwalificeerde European Tree Technicians (ETT).

Het Groenkeur-certificaat garandeert dat binnen het bedrijf aandacht is voor:

  • Kennisdeling
  • Veiligheid
  • Technische eisen voor oplevering

Groenkeur en ISO 9001

In de meest recente beoordelingsrichtlijnen (versie 2012) voor de zakelijke markt is ISO 9001 volledig geïntegreerd.
Tijdens een audit worden alle aspecten van het Groenkeur-kwaliteitsysteem gelijktijdig getoetst met ISO 9001.

Lid van VHG