Flora & Fauna 1 – 2 – 3

Wij hebben Flora & Fauna gecertificeerde medewerkers en vinden het erg belangrijk de Wet Natuurbescherming na te leven. Bij elk project wordt er volgens deze gedragscode gekeken of er beschermde planten en/of dieren aanwezig (stedelijk en landelijk gebied). Mocht dit zo zijn dan worden de werkzaamheden niet uitgevoerd, eventueel uitgesteld of naar een andere methode gezocht.

Onze werkvoorbereiders zijn gecertificeerd volgens niveau 3, dit betekent dat zij praktische kennis hebben van de wet en een Plan van Aanpak kunnen maken.

Een goed voorbeeld van bestendig beheer volgens de Wet Natuurbescherming is het sinusmaaien. In het jaar 2016 hebben we in samenwerking met het Hoogheemraadschap en de Vlinderstichting het sinusmaaien in praktijk gebracht. Dit staat mooi omschreven in het tijdschrift van de Vlinderstiching: Artikel sinusbeheer