Sportvelden

Sportvelden sportveld

In deze bedrijfstak zijn we al jaren actief op het gebied van aanleg en onderhoud van sportvelden.Ons bedrijf heeft een zeer gespecialiseerd machinepark voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze bestaan uit verzorgen van periodiek onderhoud, grootschalig onderhoud en aanleg en renovatie.

Sportvelden sportveld voetbal voetbalveld

Periodiek onderhoud

Gedurende het onderhoudsjaar de sportvelden in topconditie houden middels het verzorgen van ziekte- en onkruidbestrijding. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van een bestek of werkomschrijving.

Onder de periodieke werkzaamheden vallen onder meer:

 • maaiwerkzaamheden met kooi- en cirkelmaaiers
 • bijmaaien met rugmaaiers met nylon touw kop
 • rollen
 • verticuteren
 • vegen
 • slepen
 • beregenen
 • herstel intensieve speelschade (doelgebieden, slidings en middenstip)
 • chemische onkruidbestrijding
track sportveld

Grootschalig onderhoud

Dit zijn de werkzaamheden die niet jaarlijks uitgevoerd dienen te worden, echter een frequentere uitvoering komt wel ten goede aan de conditie van de sportvelden.

Werkzaamheden zijn onder meer:

 • vertidraineren
 • beluchten
 • bezanden
 • dressen
 • inslepen bezanding zand of dresgrond
 • doorzaaien (vol velds en selectief)

Neemt u gerust contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden voor uw situatie. Samen maken we er iets moois van!  contact